Regulament Concurs Summerwell


Regulamentul Campaniei “Concurs- Castiga invitatii la Summerwell”

Art.1. – Organizatorul

1.1. Organizatorul campaniei promotionale cu premii “Concurs Castiga invitatii la Summerwell” (denumita in continuare „Campania”) este S.C. CHRISTINA DIAMONDS S.R.L („Organizatorul”), societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Str. Delea Veche, nr. 24, corp C, sc. 1, ap. 24, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr J40/13657/2014 cod unic de inmatriculare RO33831570 legal reprezentata prin N. Christiansen, in calitate de administrator.

1.2. Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti Participantii (definiti la art. 4 mai jos, denumiti in continuare „Participanti”).

1.3. Prin dobandirea calitatii de Participant la aceasta Campanie, se prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul expres al Participantului la toti termenii acestuia. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica unilateral prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre în vigoare imediat dupa afisarea acestor modificari pe site-ul www.popsockets.ro

Art.2. – Durata si locul de desfasurare a Campaniei

2.1. Campania este organizata si desfasurata pe teritoriul Romaniei pe site-ul www.popsockets.ro in perioada 9 iulie 2018 ora 00:00:01 – 8 august 2018 ora 23:59:59.

Art.3. – Regulamentul oficial al Campaniei

3.1. Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a Campaniei, in oricare dintre urmatoarele modalitati:
- in format electronic, prin accesarea website-ului www.popsockets.ro;
- in urma unei solicitari scrise trimise la adresa Organizatorului din Str. Delea Veche, nr. 24, corp C, sc. 1, ap. 24, Bucuresti.

3.2. De asemenea, informatii detaliate privind organizarea Campaniei pot fi solicitate telefonic, la linia telefonica 0759012205 (tarif normal), de luni pana vineri, intre orele 09.00 - 17.00 (cu exceptia zilelor libere legale si sarbatorilor legale).

3.3. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa in mod unilateral Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi comunicate catre public prin publicarea pe website-ul www.popsockets.ro, intrand in vigoare imediat dupa publicarea lor pe acest website.

Art. 4. – Participantii si produsele participante

4.1. La Campanie pot participa doar persoanele fizice care achizitioneaza (comanda facturata) de pe site-ul www.popsockets.ro cel putin un produs din cele participante la Campanie, in perioada mentionata la articolul 2.1. din prezentul Regulament (denumite in continuare “Participanti”).

4.2. Varsta minima de participare la aceasta Campanie este de 18 ani impliniti la ziua inceperii Campaniei, 9 iulie 2018.

4.3. Participantii trebuie sa detina cetatenie sau rezidenta romana

4.4. Nu pot participa la Campanie urmatoarele categorii de persoane:

- persoanele juridice

- clientii de tip Corporate-Reseller

- angajatii  S.C. CHRISTINA DIAMONDS S.R.L  si ai distribuitorilor acesteia

- rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie)

4.5. Prin Produse Participante se va intelege oricare dintre produsele comercializate de catre S.C. CHRISTINA  S.R.L. pe site-ul www.popsockets.ro, produse identificate pe site prin mentiunea “vandut de Alegria Online”

4.6. Produsele Participante la Campanie sunt disponibile in limita stocului disponibil, Organizatorul nefiind responsabil pentru epuizarea stocului de produse din site-ul www.popsockets.ro

Art.5. – Premiul Campaniei

5.1.
Premiul Campaniei este oferit de Organizator si consta  in 2 invitatii la festivalul Summerwell din data de 10, 11 si 12 august 2018.

Transportul nu este inclus in premiul Campaniei, fiind asigurat de castigatorul Campaniei.

In cadrul Campaniei nu se permite schimbarea sau modificarea caracteristicilor premiului sau acordarea contravalorii in bani a premiului castigat.

Art.6. – Mecanismul desfasurarii Campaniei

6.1. Conditiile privind inscrierea valabila in Campanie

6.1.1. Pentru dobandirea calitatii de Participant este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
(1) Participantii  trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
(2) Participantii sunt inscrisi automat in  Campanie prin prin achizionarea unuia sau mai multor produse vandute de S.C. CHRISTINA DIAMONDS S.R.L. pe site-ul www.popsockets.ro

6.2.    Inscrierea in Campanie

6.2.1. Participantii care indeplinesc conditiile de la Art. 6.1  sunt inscrisi automat in Campanie oricand, incepand cu data de 9 iulie 2018 (ora 00:00:01) si pana la data de 8 august 2018 (ora 23:59:59).
6.2.2. Nu participa la Campanie comenzile facturate stornate sau anulate, intrucat conditia de participare la Campanie consta in achizitia respectivului Produs participant.

Art.7. – Desemnarea, validarea si publicarea castigatorului

7.1. Castigatorul va fi desemnat in data data de 9 august 2018 in cadrul unei singure etape de premiere ce consta in extragerea castigatorului folosind serviciul www.random.org. Castigatorul astfel extras primeste premiul.

Vor fi extrase 3 numere de comanda, primul fiind declarat castigator, iar urmatoarele 2, rezerve.

7.2. Intra in tragerea la sorti toti Participantii care au inregistrate comenzi cu facturi emise in perioada 9 iulie 2018 – 8 august 2018, inclusiv.

7.3. Castigatorul este extras în funcție de numarul de comanda folosind serviciul random.org. Fiecare comanda participanta la Campanie dispune de un numar unic; fiecare numar intra in extragerea pentru acordarea premiului Campaniei aferent datei facturii respective. Numarul de comanda este un numar natural.

7.4. Participa la extragere doar numerele comenzilor ce respecta conditiile de la Articolul 6 din cadrul prezentului Regulament.

7.5. Un client poate participa la Campanie cu mai multe comenzi facturate, care contin Produse Participante. In cazul in care o comanda facturata contine mai multe Produse Participante, Participantul va fi inscris automat in Campanie, o singura data, pe baza numarului de comanda.

7.6. Organizatorul va contacta telefonic castigatorul, folosind datele de contact furnizate de catre acesta in momentul plasarii comenzii pe site-ul www.popsockets.ro in intervalul orar 10:00 – 13:00, in data de 9 august 2018, data tragerii la sorti. In cazul in care din motive independente de Organizator, acesta nu reuseste de trei ori la rand sa intre in contact telefonic cu castigatorul, acesta va fi invalidat, urmand ca Organizatorul sa contacteze rezervele, succesiv, in ordinea in care au fost extrase.

7.7. Prin inregistrarea in Campanie, Participantii isi dau acordul expres pentru utilizarea datelor lor personale si a imaginii in scopuri publicitare, in cazul castigarii premiului.

7.8. In cazul in care castigatorul returneaza (in conformitate cu legea aplicabila) produsul/produsele achizitionate care au determinat castigarea premiului, castigatorul se obliga sa returneze catre S.C. CHRISTINA DIAMONDS S.R.L in termen de maxim 3 (trei) zile lucratoare premiul castigat. In caz contrar S.C. CHRISTINA DIAMONDS S.R.L este indreptatit sa ia orice masura pentru intrarea in posesie a premiului.

7.9. Participantul extras ca fiind castigator trebuie sa puna la dispozitia Organizatorului in termen de maxim 5 ore din momentul contactarii un document valid de identitate - carte de identitate sau pasaport - prin trimiterea unei copii scanate pe email-ul: office@popsockets.ro

7.10. Anuntarea castigatorului se va realiza prin publicarea acestuia pe pagina de facebook www.fb.com/popsockets.ro si pe pagina de Instagram www.instagram.com/popsockets.ro  in termen de 3 ore de la ora tragerii la sorti.

7.11. Prin inscrierea la Campanie, castigatorii isi dau acordul pentru pentru publicarea numelui lor pe paginile amintite la pct. 7.10.

Art.8. – Intrarea in posesia premiului

8.1. Castigatorul va primi prin e-mail biletul  electronic aferent premiului.
Biletul electronic si cartea de identitate, pe baza careia s-a facut validarea, vor fi prezentate la intrarea la festivalul Summerwell.

8.2. Organizatorul nu este responsabil daca castigatorul nu poate pleca in excursie din motive independente de el, acesta fiind indreptatit sa-l invalideze.

8.3. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de Participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui sau numarului de telefon incorecte / incomplete.

8.4. Reclamatiile referitoare la premiul castigat ulterioare momentului transiterii prin e-mail a voucherului de rezervare, nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

Art.9. – Taxe si impozite

9.1. Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor cu cetatenie romana in conformitate cu prevederile art. 77 alin (4) din Codul Fiscal aprobat prin legea 571 din 22/12/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

Art.10. – Limitarea raspunderii

10.1.  Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului sau de incalcare a legii din partea tertilor, Participantilor sau castigatorilor, in caz de abuz sau orice tentative sau fapte care ar putea afecta imaginea Organizatorului sau ar incalca Regulamentul acestei  Campanii.

10.2. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitiva.

10.3. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
- Eroare materiala sau de orice alta natura in datele furnizate de catre castigatori; lipsa de acuratete a datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a Participantilor. Ca atare Organizatorul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in Campanie din cauza ilizibilitatii datelor personale - Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit;
- Defectiuni tenhice ale operatorului de telefonie mobila;
- Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre Participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre Participant in scopul de a manipula rezultatele concursului).
Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbari legate de implementarea Campaniei. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice Participant care nu respecta regulile Campaniei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect, nelegal sau de sabotaj de orice tip la adresa Campaniei. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia Organizatorului toate datele de contact relevante (numele, prenumele, adresa si numarul de telefon mobil, adresa de email).

 
Livrare rapidă
Pentru comenzile online ce depășesc 150 RON, asigurăm transportul GRATUIT în România.
 
Cele mai cool cadouri
Popsockets este o idee grozavă de cadouri. Familie, prieteni, colegi sau sefi, toți vor fi încântați de acest suport de telefon. Un cadou inovativ și util, care poate fi personalizat cu orice imagine dorești. Scrie-ne la adresa sales@popsockets.ro și îți creăm un Popsockets unicat.
 
Politica de retur
Popsockets este minunat- ești sigur/ă că vrei să-l dai înapoi? Dacă nu ești fan, ai putea să-l oferi cuiva care îl va aprecia mai mult. Dacă într-adevăr vrei să-l returnezi, ai la dispoziție 14 zile de la data achiziției.